Even kennismaken met onze fokkerij :

 
We zijn in 1999 begonnen met enkele zwartblessen, maar deze zijn niet lang gebleven. Na een bezoekje bij een man in de buurt, zag ik daar zwartblessen staan die me meteen aanspraken. Deze dieren waren veel eleganter, hadden meer hoogtemaat, lengte erin maar vooral een mooi hoofd met een lang gerekte hals.
Ik bestelde resoluut 5 lammeren voor het volgende jaar, die ik met veel zorg ben gaan uitkiezen. Toch bleek net dat ene lam, dat de man in kwestie dat jaar ging doorhouden, het lam te zijn waar ik ook mijn oog op had laten vallen en na enige onderhandelingen, mocht ik het aan mijn “toen nog kleine kudde” toevoegen. Wat een geluk, het dier werd later “de” stammoeder van mijn verder groeiende kudde.

“2000” werd voor ons het jaar dat schapen houden meer werd, de passie voor de zwartbles kwam boven. We besloten verder te gaan en gingen aan
stamboekwerking doen. Ondertussen werden er ook stappen ondernomen om onze kudde zwoegervrij te maken, zodat we ook aan wedstrijden konden meedoen. We dienen onze dieren hiervoor om de twee jaar bloed te laten tappen ter controle, zo blijven we in orde met ons certificaat.

Na in NL enkele jaren lid te zijn geweest vanhet NZS, heb ik in België de aanvraag gedaan om de zwartbles te laten erkennen.
Dit is niet van een leien dakje gegaan, maar uiteindelijk na heel wat over en weer gebeld en gemaild te hebben, is het uiteindelijk voor mekaar gekomen. In 2005 werden alle dieren overgeheveld naar het Belgisch stamboek. Via KHV (kleine herkauwers Vlaanderen) laten we onze dieren registreren en samen met enkele gepassioneerde medefokkers werd het VZS opgericht, het aantal leden van onze nog jonge vereniging neemt elk jaar toe, en dit brengt hoop voor de toekomst.
 

Ondertussen hebben we ieder jaar een 15-tal ooien die aflammeren en zetten we enkel nog rammen in die ARR/ARR zijn. We zoeken regelmatig nieuw bloed en halen onze rammen voornamelijk bij topfokkers in NL. Ondertussen fokken we bijna uitsluitend voor de fokkerij, tot groot genoegen van de kinderen die geducht mee zoeken naar een gepaste naam voor ieder lam en er mee zorg voor dragen tot deze diertjes een nieuwe bestemming hebben.